Aktualności

17.07.2018

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

26.07.2018

Opublikowano wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu – I tura

Wyjaśnienie (1) treści Regulaminu Konkursu (pobierz)

07.08.2018

Opublikowano  informację o dopuszczeniu do udziału w konkursie

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie ROGATKA (pobierz)

14.08.2018

Opublikowano wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu – II tura

Wyjaśnienie (2) treści Regulaminu Konkursu (pobierz)