Regulamin

REGULAMIN KONKURSU ROGATKA

Załącznik do Regulaminu nr 1

Załącznik do Regulaminu nr 1a – zmiana z dnia 26.07.2018

Załącznik do Regulaminu nr 1b

Załącznik do Regulaminu nr 1c

Załącznik do Regulaminu nr 2

Załącznik do Regulaminu nr 3

Załącznik do Regulaminu nr 4

Załącznik do Regulaminu nr 5

Załącznik do Regulaminu nr 6

Załącznik do Regulaminu nr 7 IPU

Zalacznik nr 8a Granica opracowania (zip)

Załączniki nr 8b-h Materiały do Konkursu (zip)


Załącznik do Regulaminu nr 1a – wersja nieaktualna z dnia 17.07.2018