Aktualności

21.09.2018

Wystawę prac konkursowych można obejrzeć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie w godzinach pracy Urzędu
(pon. 08:00–18:00, wt.-pt. 08:00–16:00).

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godz. 17.00 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

17.09.2018

Opublikowano informację o wynikach konkursu

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia – Konkurs ROGATKA  (pobierz)

14.08.2018

Opublikowano wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu – II tura

Wyjaśnienie (2) treści Regulaminu Konkursu    (pobierz)

07.08.2018

Opublikowano  informację o dopuszczeniu do udziału w konkursie

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie ROGATKA (pobierz)

26.07.2018

Opublikowano wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu – I tura

Wyjaśnienie (1) treści Regulaminu Konkursu (pobierz)

17.07.2018

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych