Nagrody

I NAGRODA                   

– kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto

III NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto